Brend identitet, Dizajn ambalaže, Grafički dizajn, Vizuelni identitet

Sofi

06. 02. 2012.

Na slovo na slovo... Sofi!

SOFI –  radionica prirodne kozmetike, je klijent sa kojim smo ve? uspešno sara?ivali na definisanju vizuelnog identiteta, dizajnu ambalaže sapuna i gift pakovanja. Naglasak na manuelnoj izradi, kvalitetu sirovina i krajnjeg proizvoda prisutan je i kod dizajna nove ambalaže za šume?e kupke.

Osmislili smo dizajn linije proizvoda tako da svaki bude izdiferenciran u odnosu na ostale, dodeljuju?i mu zaseban inicijal kojim zapo?inje njegov naziv. Time smo dobili snažan vizuelni identitet ?itave kategorije proizvoda, ali i karakteristi?an grafi?ki element koji ?e novim pakovanjima obezbediti vidljivost na mestima prodaje.
Uz to, takav vid koriš?enja tipografije u izgledu ambalaže nesvakidašnji je na doma?em tržištu, što je izdvaja od konkurencije. Prilikom dizajniranja tipografskih znakova nastojali smo da inicijale prožima poseban handmade touch, koji odlikuje ?itavu liniju organskih SOFI proizvoda.


nazad