15. 10. 2012

Banka na dugme

klijent: UniCredit Banka

Pomogli smo UniCredit Banci da lansira kampanju za promociju usluga elektronskog bankarstva

 

Iako sama usluga nije bila nova u ponudi Banke, njena rasprostranjenost među klijentima nije bila značajna i trebalo ju je podići na viši nivo.

 

Sa ciljem da približimo elektronsko bankarstvo najširoj klijenteli, osmislili smo novo ime usluge koje objedinjava sva tri servisa (e banking, m banking, pristup putem bankomata) – Banka na dugme.

 

U fokus komunikacije stavili smo dostupnost (pristup jednim klikom, na dugme) i jednostavnost korišćenja. U sklopu kampanje, između ostalog, kreirali smo mini vebsajt Banka na dugme. Primarna uloga veb-sajta jeste da na jednostavan i razumljiv način informiše posetioce o osnovnim karakteristikama elektronskog bankarstva, kao lakog i brzog načina raspolaganja finansijama. Tri servisa elektronskog bankarstva predstavljena su kroz tri različite sekcije mini veb-sajta, u vidu vodiča korak po korak.