25. 06. 2012

Kreativnost u marketingu donosi rezultate

U svetu se godišnje potroši oko 400 milijardi dolara na oglašavanje, i taj je broj stalno u porastu. Koliko se uloženi novac zaista isplati? Za odgovorom na to pitanje traga se na takmičenju Effie na kome se, pre svega, ocenjuje krajnji rezultat marketinških kampanja, odnosno koliko su one bile efikasne na tržištu i koliko su se na kraju isplatile naručiocima, oglašivačima.

Effie Awards  je osnovala Američka marketinška asocijacija (American Marketing Association) 1968. godine, sa inicijalnim ciljem da nagradi najefikasnije poduhvate unutar industrije u prethodnoj godini na tlu Amerike. Tokom godina Effie je uspeo da učvrsti svoju poziciju izvora relevantnih informacija u vezi sa efikasnošću i rezultatima u marketinškoj industriji i 2008. godine prerastao je u Effie Worldwide. Glavni prioritet, tvrde u Effie-ju, jeste edukacija i širenje saznanja u domenu efikasnosti, sa publikom – kolegama iz branše, ali i svim ostalim zainteresovanim ljudima, bez obzira na njihovu profesiju. Uz pomoć čitave mreže istraživača, saradnika i medijskih organizacija, kroz seminare, globalne konferencije i diskusije, Effie Worldwide uspeva da skrene pažnju javnosti na sjajne ideje širom sveta, dajući uvid u trenutno najrelevantnije marketinške strategije.

Koji su najuspešniji brendovi, oglašivači i agencije, sudeći prema isplativosti napora i novca uloženih u projekte, vidi se kroz takozvani Effie globalni indeks efikasnosti čiji su rezultati za ovu godinu objavljeni upravo ovih dana u Kanu. Indeks je nastao kroz saradnju Effie Worldwide-a i Warca.

Kao globalni marketing intelligence servis, Warc predstavlja nezavistan izvor najinovativnijih rešenja, važnih istraživanja i aktuelnih trendova u marketinškoj industriji. Kroz bogatu bazu podataka koju poseduje, servis može da ponudi svojim klijentima asistenciju pri opredeljivanju za odgovarajuću marketinšku strategiju.

Effie globalni indeks računa se uzimajući u obzir finaliste i dobitnike nagrada na svim svetskim Effie takmičenjima u protekloj godini. Samo ove godine analizirano je oko 1750 finalista i pobednika na 39 takmičenja širom sveta.

Prema pomenutom indeksu Unilever je ovogodišnji najefikasniji svetski oglašivač, McDonald’s  je najefikasniji brend, WPP Group je najefikasniji holding, Ogilvy & Mather je najefikasnija globalna mreža reklamnih agencija, a McKinney (Durham, NC, USA) je najefikasnija nezavisna reklamna agencija. Odmah iza McKinney-a, na drugom mestu globalnih nezavisnih agencija je hrvatska agencija Bruketa&Žinić OM.

Razumljivo je stoga zašto je Effie nagrada koju podjednako priželjkuju i kreativci u reklamnim agencijama, i brend menadžeri i direktori marketinga u kompanijama. Effie nagrade dodeljuju se idejama koje deluju – to su mahom odlične ideje koje postižu stvarne rezultate zahvaljujući promišljenim strategijama uz pomoć kojih su realizovane. Dobitnici Effie nagrada po pravilu su timovi sastavljeni od klijenta i agencije koji su se uspešno uhvatili u koštac sa izazovima tržišta, i marketinškim kampanjama postigli izrazite rezultate. Ono što odlikuje timove-dobitnike je odlična ideja i jasna strategija komuniciranja poruke. Od 1968. godine Effie nagrade su postale međunarodni simbol marketinške efikasnosti. Uz Global Effie i Euro Effie, nagrade se za sada dodeljuju i na nacionalnom nivou u 39 zemalja na svetu.