15. 10. 2014

Sedam savjeta iskusne akauntice

Pružite potrebne informacije

 
Tražite agenciju da vam pošalje pitanja na koja žele dobiti odgovor ili predložak kojeg možete popuniti. Ako ne napišete brief, kreativa će ga sama napisati. Jeste li to spremni prihvatiti?

 

Imate interna ili eksterna istraživanja? Podijelite ih s agencijom

 

Agenciju posebno zanimaju motivi kupnje, sve ljudske želje i potrebe koje se mogu dovesti u vezu s vašim proizvodom ili uslugom jer će ih to odvesti do učinkovitijeg rješenja.

 

Okvirno planiran budžet

 

Projekt bez budžeta je igra slijepog miša. S informacijom o budžetu i željenom učinku komunikacije, agencija vam može predložiti konkretne opcije. Kada agencija misli da ima novaca za kvalitetnu produkciju TV spota, a potom sazna da zapravo uopće nema novaca niti za njegovo emitiranje, možemo samo svi započeti sve ispočetka :( Agencija vam neće naplatiti više zato što zna vaš okvirni budžet, trošak je veći kada ga ne zna.

zorana

Planirajte rokove koji omogućuju izradu najboljih rješenja

 

Kreativan proces daje bolje rezultate kada agencija ima vremena kako bi prespavala i evaluirala ideju, prije nego ju prezentira vama.

 

Odlučite što želite komunicirati – definirajte fokus i osnovnu poruku

 

Stupanj percepcije i razumijevanja poruke obrnuto je proporcionalan količini detalja koji se žele komunicirati.

 

Kreativnost u službi efikasnosti – to je svima cilj
Involvirajte se u proces, radite zajedno s agencijom – napravite zajedno izvanredan projekt i rezultat

 

A nešto izvan briefa?

 

Dajte agenciji 5% godišnjeg budžeta za marketing i povjerenje za realizaciju projekta kojeg će vam sama predložiti!